Mushohabatur Rijal

  Author: Ittihad Tihad Genre: »
  Rating  Mushohabatur rijaali dzawil wa fa’il # Na'iimul khuldi fii daaril fanaa'i
  Murofaqotul kiroomi ajallun ghunim # Bidzid dunyaa wa fii daaril baqoo'i

  Faroofiq ahla 'ilmin nuuri tuhdhoo # Bi ahlal 'aisyi fii ashofal hanaa'i
  Fayaa lillahi min 'aisyin kariim # Ma'al akhyaari fii hulalish shofaa'i

  Tuqoobilukal masarrotu kulla hiini # Idza habbat nusaimaatul naqoo'i
  Wa tadzfar 
  bil amaanii wal mazaayaa # Wa tashbuu hiina kasyfi lilghithoo'i

  Wa tashbuu tsumma tashbuu laa limayyaa # Wa lakin nasywa tsajaajil 'athoo'i
  Fawaa syauqul fu'aadi likhoiri 'aisyin # Ma'al ahbaabi fii ghurofil liqoo'i

  Hadhoo'iru qudsi maulaanaa ta'alaa # Jiwaaron nuuri munhari kulli roo'i
  Muhadhiru Ahmadun yaghsya sanaahaa # Fayaa lillahi min dzaaka sanaa'i

  'alaihillahu sholla maa adhooat # Syumuusul washli fii ufuqissamaa'i
  Ma'al ali ma'adini kulli sirrin # Wa ashhabi hubbu shofil walaa'i

  Leave a Reply

  Shoutul Haromain FM

  follow me

  VISITOR

  free counters