Rahasia Bulan Hijriyyah dan La Ilaha Illalloh

  Author: Ittihad Tihad Genre: »
  Rating


  Dalam satu tahun Alloh menjadikan 12 bulan. Dan
  diantara kedua belas bulan itu, terdapat empat bulan
  yang mulia yaitu Rojab, Dzul Qo’dah, Dzul Hijjah
  dan Muharram. Ketetapan ini sudah sejak
  dijadikannya langit dan bumi. Hal ini diisyaratkan
  pada kalimat tauhid ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ yang jumlah
  hurufnya ada dua belas ﻻ (lam, alif), ﺇﻟﻪ (Hamzah,
  lam, ha’), ﺇﻻ (hamzah, lam, alif), dan ﺍﻟﻠﻪ (alif, lam,
  lam, ha’).
  Keempat bulan yang mulia itu diisyaratkan dengan
  lafad ﺍﻟﻠﻪ (alif, lam, lam, ha’) yang berjumlah empat
  huruf.
  Setelah terutusnya Rosululloh, kemulyaan itu bukan
  hanya pada empat bulan tersebut. Akan tetapi, ada
  tambahan tiga bulan, menjadi tujuh bulan. Dan hal
  ini diisyratkan dengan tambahan kata ﺇﻻ (hamzah,
  lam, alif) yang merubah dari negatif ( ﻻ ﺇﻟﻪ ) menjadi
  positif ( ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ ) yang berjumlah tujuh huruf.
  Ketujuh bulan mulya itu yaitu Rojab (Syahrullooh),
  Sya’ban (Syahru Rosulillaah), Romadlon (Syahru
  Ummatir Rosul), Syawwal, Dzul Qo’dah, Dzul Hijjah
  (Asyhurun Ma’luumat) dan Muharram.
  Sehingga dalam bulan-bulan ini ditekankan adanya
  puasa. 10 Rajab, 15 Sya’ban, Romadlon terutama
  sepuluh hari terakhir, Syawwal enam hari, Dzul
  Qo’dah satu hari untuk orang yang akan hajji agar
  menjadi mabrur, Dzul Hijjah 8 dan 9 (untuk yang
  tidak berhajji) dan Muharrom 9 dan 10. Sehingga
  dalam satu tahun berpuasa sunnah tidak kurang
  dari dua belas hari.
  Dalam satu tahun qomariyyah berjumlah 355 hari,
  dan diantara jumlah itu ada lima hari yang
  diharamkan berpuasa pada hari itu yaitu Hari raya
  idul Fithri Satu Syawwal, Hari raya idul Adlha 10
  Dzul Hijjah dan Hari-hari tasyriq 11, 12 dan 13 Dzul
  Hijjah. Dan jumlah hari dalam satu tahun yang
  boleh ada puasanya ada 350 hari.
  Apabila dalam romadlon berjumlah 29 dan ditambah
  puasa enam hari syawal atau enam hari selain
  syawwal yang telah disebut, maka jumlah puasa
  dalam satu tahun ada minimal 35 hari. Karena
  Rahmat Alloh yang begitu besar, Satu Amal
  kebaikan akan dilipat gandakan minimal 10,
  sehingga seakan-akan telah berpuasa setahun
  penuh 350 hari yaitu jumlah hari yang
  diperbolehkan ada puasa pada hari itu.
  1 jam · PP. AL ANWAR PUSA... · Opsi

  Leave a Reply

  Shoutul Haromain FM

  follow me

  VISITOR

  free counters